Tarihi Eserler

Tarihi eserler yönünden Hasan Gazi Türbesi, Genç Abdal Türbesi,

Salavat Tepesi Tümülüsü; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir.

Lığla Göyüğü; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir.

Höyüğün çapı yaklaşık 100 metredir. Höyüğün üzerindeki kaçak kazı çukurlarından ve yüzeyinde tespit edilen seramik parçalarından yerleşimin demir çağları Helenistik-Roma ve İslami dönemlerde iskan gördüğü tahmin edilmektedir.

Kilise Tepesi ve günümüze dek korunan mezarlıklarda kitabeli eski mezar taşları mevcuttur.