Tarih

            XI. yüzyıldan itibaren Anadolunun Türkleşmesi ile Orta Asya ve Azerbaycan taraflarından (1075-1085) tarihleri arasında gelen Karaöylü veya Karlı Oymağı: Karaevli veya Karaçadırlı anlamına gelen bu oymaklardan, bir boyu Şebinkarahisarın Bige, Köpekli, Karaköy, Kezanç, Kuzgeçe ve havalisine, diğer boyları da Erbaa, Niksar, İskefsir (Reşadiye), Çarşamba, Fatsa, Ünye ve Tokat yörelerine yerleşmişlerdir. İskefsir (Reşadiye) yöresine gelen Türklerden küçük bir topluluğun, kasabanın bulunduğu yere yerleşmesi ve daha sonraları kasaba bölgesinde bulunan Kızılpınar ve Mohus mezralarından gelenlerinde yerleşmeleri sonucunda buraya “Tekke Köyü” adını vermişlerdir. Tekke Köyü, eski tarihlerde Şebinkarahisar`a bağlı İskefsir (Reşadiye) kazası içinde görülmektedir.

            XII. yüz yılda Horasandan gelen Melik Gazinin Uç Beylerinden olan Hasan Gazi`nin Rumlar üzerine seferleri sırasında o gün itibariyle stratejik öneme haiz olan ve Niksar, Başçiftlik, Hasanşeyh, Mesudiye ve Şebinkarahisar güzergahını takip eden ipek yolu güzergahında bulunan Tekke Köyüne yerleşmesi üzerine köyün adı “Şeyh Hasan Tekkesi” olarak değişmiştir. Şeyh Hasan (Hasan Gazi) Türbesi; Hasanşeyh Kasabası Hasangazi Mahallesi Mezarlığında bulunmaktadır.

            Hasanşeyh Köyünün ismi, “… Arşif Tımar Defteri No. 1019 tarihi 1143 Tımar Sahibi Ömer … Ali Emiri tasnifi 1 nolu Ahkam Defteri 39. sahifesinde numara 783, tarih 1158 sayılı yazıda Kariyei Tekke Büzrük (Büyük Tekke) Cevdet tasnifi evkaf numarası 1581, tarih 1221 İskefsir Kazasına tabi Şeyh Hasan Tekkesi…” olarak geçmektedir.

Evliya ÇELEBİ`de ünlü eseri Seyahatnamesinde “Buradan sonra dört saat mamur köyler içinde yol aldık. Tekke köyü Esfekser Kasabası toprağında, yüz evli, bir camili zeamet köydür” demektedir.

            Ayrıca kasaba arazileri içerisinde bulunan Salavat Tepesi Tümülüsü, Lığla Höyüğü ve Kilise Tepesi ile Hasan Gazi ve Genç Abdal Türbeleri, Hasanşeyh arazilerinin, değişik zaman dilimlerinde farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını ortaya koyan kanıtlar olarak tanımlanmaktadır.

            Hasanşeyh Köyünde Belediye Kurulması Danıştay 3üncü Dairesinin 29/05/1971 tarih ve Esas No: 1971/343, Karar No: 1971/325 sayılı kararı üzerine 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7`inci maddesine göre 11 Ağustos 1971 tarih ve 9712 sayılı Kararla uygun görülmüş ve Hasanşeyh Belediyesi 12/06/1972 tarihinden itibaren faaliyetine başlamıştır.

            Reşadiye İlçemize bağlı Gündoğan (Gemene) Köyü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 01/02/2006 tarih ve 57106 sayılı yazıları ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 8. maddesi uyarınca ve Hasanşeyh Belediye Meclisinin almış olduğu 07/11/2005 tarih ve 2005/23 sayılı kararla Gündoğan Mahallesi adı altında Hasanşeyh Belediyesine bağlanmış olup, 01/01/2006 tarihinden itibaren Köy Tüzel Kişiliği sona ermiştir.

Reşadiye İlçemize bağlı Keçiköy Köyü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 22/12/2006 tarih ve 59646 sayılı yazıları ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 8. maddesi uyarınca ve Hasanşeyh Belediye Meclisinin almış olduğu 08/12/2006 tarih ve 2006/24 sayılı kararla Keçiköy Mahallesi adı altında Hasanşeyh Belediyesine bağlanmış olup, Köy Tüzel Kişiliği sona ermiştir.

            Reşadiye İlçemize bağlı Uluköy Köyü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 28/12/2006 tarih ve 59669 sayılı yazıları ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 8. maddesi uyarınca ve Hasanşeyh Belediye Meclisinin almış olduğu 08/12/2006 tarih ve 2006/23 sayılı kararla Keçiköy Mahallesi adı altında Hasanşeyh Belediyesine bağlanmış olup, Köy Tüzel Kişiliği sona ermiştir.

            Reşadiye İlçemize bağlı Gürpınar Köyü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03/12/2007 tarih ve 59014 sayılı yazıları ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 8. maddesi uyarınca ve Hasanşeyh Belediye Meclisinin almış olduğu 01/11/2007 tarih ve 2007/23 sayılı kararla Gürpınar Mahallesi adı altında Hasanşeyh Belediyesine bağlanmış olup, Köy Tüzel Kişiliği sona ermiştir.

            Bölgesinde merkez konumda olan Hasanşeyh Kasabası katılımlarla beraber merkez olduğunu bir daha göstermiş ve pekiştirmiştir.