Sosyal Yapı

SOSYAL YAPI

Hasanşeyh 1970`li yıllara kadar geleneksel aile yapısının egemen olduğu bir yerleşmedir. Bu yapıda ailenin en büyüğü, her alanda söz sahibidir. Tarıma ve toprağa dayalı ekonomik yapı yanında, dinsel inançlar ve törelerle de desteklenen bu otorite sayesinde, aile reisi, çocukları ve torunlarıyla uzunca bir süre bir arada yaşayabilmektedir.

1950li yıllardan itibaren, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere, 1960tan sonrada yurt dışında iş bulma ve çalışma olanaklarının ortaya çıkması, yerleşmedeki, özellikle genç nüfus üzerinde etkili olmuştur. Önceleri mevsimlik olarak yaz sonlarında genellikle inşaat işlerinde çalışmak üzere büyük şehirlere akın eden genç nüfus, zamanla sürekli ve güvenceli işlere kavuşmaya başlayınca, 1970li yıllardan itibaren, Hasanşeyhten büyük şehirlere yoğun bir şekilde göç hareketleri başlamıştır.

Bu hareketlilik yerleşmenin hem ekonomik, hem de sosyal yapısını büyük ölçüde etkilemiştir. Halk bu yapı içerisinde, geleneksel yaşam tarzının sınırlarını zorlamaya başlamış, ekonomik gelişmeye bağlı olarak, kırsal yaşam tarzının izlerini büyük ölçüde üzerinden atmıştır. Her yıl düzenlenen festivallere katılan binlerce gurbetçi yanında, emekli olup kasabaya yeniden dönüş yapan Hasanşeyh`liler, büyük şehirlerdeki yaşam biçimini ve kültürel değerleri beldelerine taşımayı başarmışlardır. Ekonomik ve kültürel hayat, çevredeki kentsel yerleşme merkezleriyle tamamen bütünleşmiştir.

Hasanşeyhte İlköğretim çağına gelen her çocuğun bir İlköğretim kurumuna devam etmekte, bu anlamda ilköğretimde okullaşma oranının % 100 düzeyinde olduğu görülmektedir. Yerleşmedeki okuryazarlık oranı ise % 98dir.

EKONOMİK YAPI

Hasanşeyh`te; halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Kasabada büyük ölçekli sulu tarım yapılmamaktadır. Üretim mevsiminin kısa olması nedeniyle tarla bitkileri üretiminin verimi düşüktür. Halk bitkisel ürünleri ancak kendi gereksinimini karşılayabilecek ölçüde üretebilmektedir.

            Tarla bitkileri arasında tahıl çeşitleri başta gelmektedir. Küçük akarsu veya çeşmelerle sulanabilen alanlarda, patates, az miktarda sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Tarla bitkileri üretiminde motorlu araç ve makine kullanımı yaygındır. Bağ bahçe tarımında ise geleneksel yöntemler hâkimiyetini sürdürmektedir.

            Hasanşeyh`te hayvancılık tarihsel olarak tarla tarımından önce gelir. Bu günde hayvancılık büyük ölçüde önemini korumaktadır. Kasabada küçükbaş hayvancılıkta koyun yetiştiriciliği, büyükbaş hayvancılıkta ise yerli ve kültür ırkı sığırcılık, önemli bir yer tutmaktadır. Koyunlar yazın meralarda, uzun geçen kış aylarında ise ağıllarda beslenmektedir. Koyun yetiştiriciliğinde son yıllarda büyük bir düşüş yaşanmaktadır. Sığır yetiştiriciliğinde yerli ırk hayvan sayısı giderek azalmaktadır. Bunun yerini, özellikle son yıllarda kültür ırkı sığır yetiştiriciliği almaktadır.

            Hasanşeyh`te üretilen arpa, buğday ve mercimeğin ihtiyaç fazlası dışarıya satılmakta, diğer sebze ve meyve ürünlerinin tamamı iç tüketimde kullanılmaktadır. Hayvansal ürünlerin iç tüketimden artan kısmı ise, canlı ya da süt ürünleri şeklinde pazarlanmaktadır.

            Hasanşeyh`te ticari faaliyet gösteren 2 bakkal, 1 kahvehane, 1 nalbur, 1 akaryakıt istasyonu, 3 mahalle fırını ve 1 belediye fırını bulunmaktadır.

            Hasanşeyhte sanayi tesisi yoktur. Küçük sanayi niteliğinde 2 değirmen ve 1 kaynak atölyesi bulunmaktadır. Hasanşeyhte altyapı içme suyu, yol, kanalizasyon hizmetleri yeni katılan mahalleler haricinde merkezde büyük ölçüde tamamlanmıştır.

            Hasanşeyh`te İlkokul 1927 yılında açılmış, 1970 yılında Ortaokul açılmıştır. İlkokul ve Ortaokul 1997–1998 Eğitim Öğretim Yılında sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilince İlköğretim Okulu olmuştur. Tam kadro eğitim öğretime devam etmektedir.

            Hasanşeyh`te Sağlık Ocağı 1972 yılında hizmete açılmıştır. Şu anda Aile Hekimliği olarak faaliyettedir. 1 doktor ve 1 ebe görev yapmaktadır.

            Hasanşeyh`te Din hizmetleri ise, birer imamın görev yaptığı merkezde 2 olmak üzere 6 camide yürütülmektedir.

            Hasanşeyh`te onlayn hizmeti veren bir PTT Şubesi ve Telekom’a bağlı bir telefon santrali bulunmaktadır.

            Hasanşeyh`te içerisinde 7000 kitabın bulunduğu Halk Kütüphanesi mevcuttur.