DuyurularHaber

Sürekli İşçi Alımı Sınav Sonuçları Duyurusu

HASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

       Belediyemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, sözlü sınavına katılan ve başvurdukları meslek koluna göre 28.12.2023 tarihinde yapılan sözlü sınavı sonucunda başarılı olup sınavı kazananlar ile sınavda başarılı olamayanlar aşağıda ilan edilmiştir.

       Sözlü sınavında asıl listede başarılı olan adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 29.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar Hasanşeyh Belediye Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

       Asıl listeden atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır. Yapılsa dahi iptal edilecektir.

       Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7(yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 5(beş) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavında Başarılı Olanlar

S.NoT.C. Kimlik NoAdı SoyadıBaşvurduğu İş KoluBaşarı DurumuAsil Yedek
1284*****512Salih Alp ERDEMBeden İşçisi(İnşaat)BaşarılıAsil

       Atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenecek evraklar;

            1- Sağlık Raporu       

       Adayların sınavı kazanması adaya kesin atama hakkı vermemektedir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.