Duyurular

Sürekli İşçi Alımı İçin Belirlenen Asıl Listeler İle Başvuruda İstenilen Belgeler ve Sınav Tarihi Hakkında Duyuru

HASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Hasanşeyh Belediye Başkanlığında “4857 sayılı İş Kanunu”,  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında, İŞKUR aracılığıyla 25-29 Kasım 2022 tarihleri arasında ilan edilen, 00007179251 nolu 1(Bir) kişilik Beden İşçisi(İnşaat) “Engelli sürekli işçi” ilanına yapılan başvurulara ilişkin nihai listelere göre;

  • Beden İşçisi (İnşaat) kapsamında ilan edilen 1 kadroya 4 katı kadar asıl ve 4 katı kadar yedek belirlemek gerektiğinden ancak, başvuran kişi sayısı itibariyle kura işlemine gerek kalmadığından, başvuranların tamamı sözlü sınava girmeye hak kazanmış olup, liste aşağıdadır.

Asıl listede bulunan adayların, istenilen belgeleri 16 Aralık 2022 Cuma günü saat 17.00’a kadar Hasanşeyh Belediye Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim edenlerden, ibraz edilen belgelere göre başvurusu kabul edilerek sözlü sınava katılacak olanlar, 16 Aralık Cuma günü Belediyemiz www.hasanseyh.bel.tr internet sayfasında duyurulacaktır.

  • Ek-1: Beden İşçisi (İnşaat) Statüsünde Engelli Sürekli İşçi Alımında Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanarak Belgelerini Teslim Etmesi Gereken Adaylar.
S.NOT.C. KİMLİK NOAdı ve Soyadı
1567*****808ADEM DEMİR
2306*****892MURAT ŞAHİN

            Sözlü Sınav Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı günü saat 10.00

            Sözlü Sınav Yeri: Hasanşeyh Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’dur.

            Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.

2- Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.

3-  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Başvuru sırasında fotokopisi alınacaktır.)

4- Öğrenim belgesi (Başvuru sırasında diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti ibraz edilecek ve fotokopisi alınacaktır.)

5- Resmi kuruma verilmek üzere talep edilen adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınanlarda kabul edilecektir.)

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (E-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınanlarda kabul edilecektir.)

7- Tarihçeli yerleşim yeri belgesi (E-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınanlarda kabul edilecektir.)

8- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),

9- Engelli olduğunu gösterir en az % 40 (yüzde kırk) Engelli Sağlık Kurulu Raporu,