DuyurularHaber

Hasanşeyh Belediye Başkanlığından Duyuru

Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 Sayılı Kanunla Değişik 55`inci maddesine dayanılarak çıkartılan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33`üncü maddesine istinaden hazırlanan, ekli Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18`inci maddesinin (m) bendi gereğince 07.12.2022 tarihli ve 20 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oy birliğiyle kabul edildi.