DuyurularHaber

Hasanşeyh Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları Duyurusu 

Belediye Başkanlığımız bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alınacağına ilişkin yayınlanan ilanlara istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayları gösterir başarı listesi aşağıda yer almaktadır.

Atamaya hak kazanan adayların, aşağıda belirtilen atamaya esas teşkil edecek belgelerini, açık adreslerini gösteren atama talep dilekçesine eklemek suretiyle, 12 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.

Atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen adayların da atama işlemleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz süresi içerisinde belediyemize ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

İlan olunur. 08/09/2022

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı

İstenilen Belgeler:

1. Atama Talep Dilekçesi  

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma Aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti belediyemizce tasdik edilecektir.) veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi,

4. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

5. Askerlik hizmetini yapmış adaylar için terhis belgesi, askerliğini yapmamış adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devletten alınabilir)

6. Sürücü belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti belediyemizce tasdik edilecektir.)

7. Kan grubunu gösterir belge fotokopisi

8. İkametgah / yerleşim yeri belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf

10. Sağlık raporu (Zabıta Memuru veya İtfaiye Eri olarak görev yapmasında engeli olmadığını belirten rapor Aile Hekimlerinden, Devlet Hastanesinden veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınabilir)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir