Sürekli İşçi Alımı Sınav Sonuçları Duyurusu

Sürekli İşçi Alımı Sınav Sonuçları Duyurusu

 

HASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

Belediyemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, sözlü sınavına katılan ve başvurdukları meslek koluna göre 09.09.2019 tarihinde yapılan sözlü sınavı sonucunda başarılı olup sınavı kazananlar ile sınavda başarılı olamayanlar aşağıda ilan edilmiştir.

Sözlü sınavında asıl listede başarılı olan adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 19.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar Hasanşeyh Belediye Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Asıl listeden atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır. Yapılsa dahi iptal edilecektir.

Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7(yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 5(beş) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavında Başarılı Olanlar

S.No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Başvurduğu İş Kolu Başarı Durumu Asil Yedek
1 237*****856 Bilal DEMİR Güvenlik Görevlisi(Silahlı) Başarılı Asil
2 306*****406 Emrullah ŞAHİN Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik Başarılı Asil
3 249*****914 Mehmet Recep SIRAKAYA Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik Başarılı Asil
4 289*****514 Rasim ERDEM Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik Başarılı Asil
5 141*****598 Yusuf ÖZDEMİR Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik Başarılı Asil
6 235*****932 Ferhat KARAKAYA Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik Başarılı Asil
7 445*****288 Ramazan KABATAŞ Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik Başarılı Asil

 

Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavında Başarısız Olanlar

S.No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Başvurduğu İş Kolu Başarı Durumu
1 610*****548 Faik SIRAKAYA Güvenlik Görevlisi(Silahlı) Başarısız
2 234*****300 Ali KARAKAYA Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik Başarısız
3 253*****374 Eren ÇAMUR Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik Başarısız

 

       Atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenecek evraklar;

1- Sağlık Raporu

2- Güvenlik Soruşturması Formu (2 Suret, Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacaktır)GUVENLIK SORUSTURMASI FORMU

 

Adayların sınavı kazanması adaya kesin atama hakkı vermemektedir. Sınavı kazanan adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 8. alt bendi “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” hükmü gereğince, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturmaları ve/veya arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra Belediyemizce atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.