Sürekli İşçi Alımı İçin Belirlenen Asıl Listeler İle Başvuruda İstenilen Belgeler ve Sınav Tarihi Hakkında Duyuru

HASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Hasanşeyh Belediye Başkanlığında “4857 sayılı İş Kanunu”,  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında, İŞKUR aracılığıyla 20-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında ilan edilen, 00005113702 nolu 1(Bir) kişilik Güvenlik Görevlisi(Silahlı), 00005113683 nolu 4 (dört) kişilik Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik, 00005113760 nolu 2(iki) kişilik Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik “sürekli işçi” ilanına yapılan başvurulara ilişkin nihai listelere göre;

  • Güvenlik Görevlisi (Silahlı) kapsamında ilan edilen 1 kadroya 4 katı kadar asıl ve 4 katı kadar yedek belirlemek gerektiğinden ancak, başvuran kişi sayısı itibariyle kura işlemine gerek kalmadığından, başvuranların tamamı sözlü sınava girmeye hak kazanmış olup, liste aşağıdadır.
  • Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik kapsamında ilan edilen 4 kadroya 4 katı kadar asıl ve 4 katı kadar yedek belirlemek gerektiğinden ancak, başvuran kişi sayısı itibariyle kura işlemine gerek kalmadığından, başvuranların tamamı sözlü sınava girmeye hak kazanmış olup, liste aşağıdadır.
  • Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik kapsamında ilan edilen 2 kadroya 4 katı kadar asıl ve 4 katı kadar yedek belirlemek gerektiğinden ancak, başvuran kişi sayısı itibariyle kura işlemine gerek kalmadığından, başvuranların tamamı sözlü sınava girmeye hak kazanmış olup, liste aşağıdadır.

Asıl listede bulunan adayların, istenilen belgeleri 06 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00’a kadar Hasanşeyh Belediye Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim edenlerden, ibraz edilen belgelere göre başvurusu kabul edilerek sözlü sınava katılacak olanlar, 06 Eylül Cuma günü Belediyemiz www.hasanseyh.bel.tr internet sayfasında duyurulacaktır.

  • Ek-1: Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Statüsünde Sürekli İşçi Alımında Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanarak Belgelerini Teslim Etmesi Gereken Adaylar.
S.NO T.C. KİMLİK NO Adı ve Soyadı Baba Adı
1 237*****856 BİLAL DEMİR FERAMİL
2 653*****290 ÇAĞATAY OĞLAKÇI HAYRETTİN
3 610*****548 FAİK SIRAKAYA MEHMET
4 633*****830 ÖZGÜR YANMAZ CELAL

 

  • Ek-2: Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik Sürekli İşçi Alımında Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanarak Belgelerini Teslim Etmesi Gereken Adaylar.
S.NO T.C. KİMLİK NO Adı ve Soyadı Baba Adı
1 234*****300 ALİ KARAKAYA REFİK
2 306*****406 EMRULLAH ŞAHİN NURETTİN
3 253*****374 EREN ÇAMUR CAHİD
4 353*****360 HASAN SARAÇ ÖMER
5 249*****914 MEHMET RECEP SIRAKAYA İLHAMİ
6 289*****514 RASİM ERDEM MEHMET
7 141*****598 YUSUF ÖZDEMİR AYHAN
  • Ek-3: Beden İşçisi Genel Beden İşçisi Temizlik Sürekli İşçi Alımında Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanarak Belgelerini Teslim Etmesi Gereken Adaylar.
S.NO T.C. KİMLİK NO Adı ve Soyadı Baba Adı
1 235*****932 FERHAT KARAKAYA MEMET
2 126*****852 MURAT KAYA ALİ
3 445*****288 RAMAZAN KABATAŞ SELAHATTİN
4 660*****720 YUNUS ERMAN YILDIRIM CİHAN

 

            Sözlü Sınav Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 14.00

Sözlü Sınav Yeri: Hasanşeyh Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’dur.

 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi(Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı. BAŞVURU DİLEKÇESİ

2- Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı. ATAMA BAŞVURU FORMU

3-  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Başvuru sırasında fotokopisi alınacaktır.)

4- Öğrenim belgesi (Başvuru sırasında diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti ibraz edilecek ve fotokopisi alınacaktır.)

5- Resmi kuruma verilmek üzere talep edilen adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınanlarda kabul edilecektir.)

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (E-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınanlarda kabul edilecektir.)

7- Tarihçeli yerleşim yeri belgesi (E-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınanlarda kabul edilecektir.)

8- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),

9- Sürücü belgesi istenenlerden; Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi (Başvuru sırasında fotokopisi alınacaktır.)

10- Bilgisayar sertifikası istenenlerden; Bilgisayar sertifikası aslı ve fotokopisi (Başvuru sırasında fotokopisi alınacaktır.)

11- Güvenlik belgesi(silahlı) istenenlerden; Güvenlik belgesi(Silahlı) aslı ve fotokopisi (Başvuru sırasında fotokopisi alınacaktır.)