İTFAİYE İÇ HİZMET YÖNERGESİ

5393 sayılı Belediye Kanunu`nun 52`inci maddesi,  21.10.2006  tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 48`inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarihli ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen Hasanşeyh Belediye Başkanlığı İtfaiye İç Hizmet Yönergesi

HASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE İÇ HİZMET YÖNERGESİ